Jonge werknemers twijfelen al vroeg over eigen inzetbaarheid

Werknemers van eind twintig hebben geen goed beeld hoe hun positie op de werkvloer er over twee jaar uitziet. Ze zijn onzeker over hun toekomst. Een structureel probleem, zo blijkt uit recent onderzoek van Arbo Unie naar werkvermogen onder ruim 85.000 werknemers in industrie, overheid en andere branches. Werkgevers spelen een cruciale rol in het werkvermogen van deze generatie, preventie op dit punt vraagt dan ook om aandacht.

Twintigers twijfelen aan inzetbaarheid

Werknemers van eind twintig en begin dertig staan onder druk. Ze worden overspoeld door een vloed aan keuzes, zowel privé als qua carrière. Het perspectief van hun loopbaan is niet meer zo vanzelfsprekend met steeds meer flexibele arbeid en zzp’ers. Uit onderzoek van Arbo Unie blijkt dat al bij deze jonge groep de twijfel ontstaat over hun eigen inzetbaarheid over twee jaar. Zij leggen de lat voor zichzelf vaak hoog, kunnen moeilijk keuzes maken en kennen twijfel over baanbehoud. Twijfel die naarmate de leeftijd stijgt verder toeneemt. Een bevestiging van de uitkomsten van het onderzoek van vorig jaar. ‘Werkgevers kunnen juist jonge werknemers helpen door heel concreet met ze in gesprek te gaan en hen te ondersteunen om gerichte keuzes te maken en twijfels weg te nemen’, vertelt Jeroen Stoffelsen, arbeids- en organisatiedeskundige bij Arbo Unie. Hij adviseert om jaarlijks inzichtelijk te maken waar iemand ambities, sterke punten en ontwikkelpunten liggen. Zo kun je de juiste keuzes blijven maken.

Vijftigers bereiden zich voor op langer werken

Het bewustzijn van medewerkers boven de vijftig over hun werkzame leven is vergroot. Opvallend is dat bijna een op de zeven vijftigers en zestigers zich wil doorontwikkelen in zijn of haar functie. ‘Deze mensen hebben concrete loopbaan- en scholingswensen, die verder gaan dan ”afbouwen”. Wat ook logisch is, omdat iemand van begin vijftig nog minimaal vijftien jaar in het arbeidsproces actief is. Desondanks komen die loopbaanwensen de laatste jaren pas terug in dit soort onderzoeken. Mogelijk in aansluiting op de uitkomst dat veel medewerkers van vijftig en zestig jaar steeds later met pensioen denken te gaan, licht Stoffelsen toe. Duidelijk is dat mensen in toenemende mate een leven lang willen leren. Die mindset is echt aan het veranderen’.

Aanpak verschilt per leeftijdsgroep

Arbo Unie pleit voor een proactieve benadering van werkgevers richting beide doelgroepen. ‘Optimaal werken betekent voor twintigers en dertigers echt iets anders dan voor vijftigers en zestigers’, aldus Stoffelsen. ‘Het is bijvoorbeeld de vraag of leidinggevenden het thema loopbaan en ontwikkeling actief bespreken met de vijftigers in hun team. Onze ervaring is van niet. In elk geval niet consequent. Door medewerkers gerichte aandacht en uitdaging te bieden, stijgt uiteindelijk ook de productiviteit en toegevoegde waarde van deze leeftijdsgroep.’

Bron: ArboUnie, 11 mei 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>